NASZE OSIĄGNIĘCIA

TYLKO U NAS
PRZEŁOM W FILTRACJI

6m² powierzchni filtracyjnej zamkniętej w filtrze kasetowym o wymiarach 592x592x50 !!!

> czytaj więcej

Filtry Węglowe

Filtry, a w zasadzie adsorbery węglowe są urządzeniami wychwytującymi szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. Dzięki nim pary rozpuszczalników, zapachy i wiele innych substancji organicznych nie dotrze do wentylowanych pomieszczeń. Gabaryty adsorberów dostosowane do Państwa potrzeb.


a) Budowa

Wkłady adsorbujące wypełnione granulatem węgla aktywnego w formie tub w ilości dobranej do przepływu powietrza zawieszone na specjalnej przeponie. Przeponę można wsunąć w prowadnice przeznaczone np. dla filtra kasetowego.

b) Zastosowanie

Oczyszczanie powietrza w zakresie usuwania rozpuszczalników, węglowodorów, związków organicznych, par asfaltu, smoły, benzyny, par rozpuszczalników, farb i lakierów, zapachów ogólnych personelu, zapachów tytoniu, zapachów żywności i gotowania, zapachów pochodzenia szpitalnego, środków antyseptycznych oraz wielu innych. Oczyszczanie innych gazów, w tym: odsiarczanie spalin, usuwanie dioksyn, rtęci i innych zanieczyszczeń z gazów spalinowych.

filtry powietrza | filtry kasetowe | filtry kieszeniowe | filtry patronowe | filtry do rekuperatorów | filtry fan-coil | filtry absolutne | filtry węglowe | worki filtracyjne

Copyright by www.neofiltr.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt